Take a fresh look at your lifestyle.

NASİHATNAME !

NASİHATNAME ! Çağımız bilgi ve bileşim çağıdır !!!!! Bilgi toplumla paylaştıkça anlam kazanır. Toplumla paylaşılmayan hiç bir

Ben sana ne yaptım?

Hayvan öldürenler, ağaçları kesenler, bitkileri yakanları, kuşları evlayanlar, balıkları yok edenler insanlardır. İnsanlığımızdan…

Savunmalar

PKK davalarında verilen binlerce sayfalık savunmalar henüz avukatların eline geçmemiş, veya bu güne kadar gizlenmiş. Bunu da…

YEREL SEÇİMLER

Serdest ÖZGÜL 31- Mart- 2019 Yerel seçimler tarihi yaklaşırken doğal olarak Türkiye ve Kürdistan,da gündem yer değiştirdi. Genel…

Değerli dostlar

Değerli dostlar Halkımızın en çok ihtiyaç duyduğu bu hassas karmaşık zamanda objektif haber ve yorumları bazı kesimler bilinçli…

asimilasyon

Asimilasyon Ulus devletin mili misakı sınırları içinde yer alan başka azınlıkların tarihsel var oluşlarını silerek kültürel…

Self Determinasyon

SELF DETERMİNASYON !! '' Ulusların kaderlerinin tayin hakkı '' Bu kavramı iyi algılamak çeşitli tarihi süreçlerde o günkü…

MİLLİ OLMAK

Ulusal ORDU ulusal MECLİS Ulusal STRATEJİ Ulusal BİRLİK Eşittir Ulusal DEVLET !!! Orduları güçlü kılan ve onları savaşa hazır…