• Sait Çürükkaya

  Sait Çürükkaya

  GENERAL SAİD

  Derik’li Şair Mervan Nasım, Işid e karşı savaşta Musul ayakın Tezxırab köyünde yaşamını yitiren genaral Said’in destanı nı yazo
  I
  Ben ki
  Nice demlenmiş sabır
  Koparılmış isyanların hüznü
  Ve azgın yaraların ağzıyım,
  Dokunsan sızılar, can akar
  Ve kürdün hançeri gibi
  belaların ortasında AKDAĞ
  canımın içi durur tüm ihtişamıyla,
  ve az ötede Murat nehri,
  kıyısında Tuunst köyü,
  sancısı tutar anamın yıl 1968,
  keserler göbek bağımı,
  şeyh Saidin kırıldığı yerde,
  Adımı da sait koydukları ondandır,
  Buralar şeyhsait diyarı kurban,
  Yılların yitik şarkısı,
  Ve dorukların sevdasıdır…

  II
  Sonra Çılkani, çewlik
  Bıyıklarım terler,
  Çukurova medrese mektep,
  Hekimlik, yaraya merhem olmaya,
  Doğduğu yerlerin tepesinden taşarken yarası…
  Öyle ki;
  Ne Murat’tan, Dicle’den bir tas su içmeye,
  Ne kendi dalına tünemeye destur bırakmışlar,
  Andır, kürdün yarasına
  Doktor, derman olmaya…

  III
  Çepeçevre kan sızar, irin
  Yaralarımızın, kırılan isyanların,
  Ne sığınacak yerimiz ne tutunacak dalımız,
  Dikili sıradağlarımızdan gayrı…
  Ağzımız ateş kokar,
  İçimizin içinde uzun uzadıya, sessizlik,
  Hekimi hekim etmeye demdir,
  Gayrı yaramızın…
  Korkuya kurulur sofrası, üniversitelerin,
  oynak şehirlerin,
  Birkaç yarım ağız slogan,
  birkaç afişten öte gitmez delikanlı yanımız,
  Budur günden güne eriyip giden insanlığımız,
  Budur kendimizi avutup uyuyakaldığımız…

  IV
  Ve yıl 1990
  Ver elini kürt dağları
  Ver elini namus kavgası…
  Ve derin suların köpüğü
  Ejderha sureti GARZAN,
  El ayak buz keser,
  Salkım salkım dağ donanda,
  Acı tütün, otlu peynir ve sol yanı kavga
  Sol yanı tepeden tırnağa umuttur,
  Nemruttur,
  Sasondur,
  Karacadağdır…
  Ve buralarda felek fakını kuranda,
  Öyküsü düşer uzun kış gecelerine
  Siyamed ile xece’nin…
  Ve bu öykü,
  Avcıların avına kurban gittiğinin dehşetidir…

  V
  Her yürek kanat çırpamaz
  Amed’e Garzana konmaya,
  Hele de kavgaya komutan,
  Derde derman olmaya,
  Bozar adamı,
  Ardı sıra cehennem ve zemheri,
  Sakınmaya cevher ister karnında,
  Zembereği düşer gibi kavga zamanlarının,
  Dilin tutulur kalırsın, ehli değilsen,
  Ellerin perişan,
  Çözülür dizlerin vesselam,
  Yetmez kalırsın…

  VI
  Sen iyisi mi kirvem,
  Bir çay koy inceden ince,
  Bir de tütün sar gidenler aşkına,
  Birazdan döker ayışığı, göğümüz,
  Baskın basanın demdir,
  Geceye tanrı kesilmezse çocuklar,
  Anam avradım olsun,
  Başlarında general Sait,
  Göğüslerinde şeyh Sait sevdası,
  Uçan kuşa mihnet eylesem, namussuzum…
  Biz ki;
  Ortasında kestik nice belanın
  Kendi ellerimizle göbek bağımızı,
  Kıtlıklara zimmetliyken umut,
  Kıyımlar, katliamlar canımıza okurken,
  Genç, Palu, Hani,
  Dersim, sefo deresi, enfal, halepçe…
  De haydi bırak çayı, kalkalım,
  Doktor da hep yarı bırakırdı,
  Çayı cıgarayı, kavga vakti kapıya düşende…

  VII
  Her kürt bir zulme yaralıdır,
  Bir düşe,
  Bir umuda,
  Ondandır her kürt yarasının ağzıyla
  Anlatır doktorunu…
  Belamız büyük,
  Yaramız derine gitmiş,
  İçimizin,
  İçimizin de içine kurban,
  Tampon tutmaz…
  Ağzımız dolusu keder,
  Kızılca mezarlıktır sol yanımız…
  Ne yaramız yara olalı
  Ne doktorumuz doktor olalı,
  Ne başımızda dağ kavgası,
  Ne de yaramızda cehennem ağrısı,
  Eksilmez bizim…

  VIII
  Böyle başlar firariliğimiz,
  Çukurova medrese mektep,
  Namluya arzuhal,
  Dosta destur,
  Her Abdi ağaya inceden ince memed,
  Her zulüm faslına barikat parçası,
  Dr.Sait olmuşuz…
  Sonra yunan üzeri Bekaa vadisi,
  Gölgesi filistini vurur,
  Arap çöllerini…
  Bir yanım ayışığı kudurur,
  Bir yanım ateş köpüğü şafaklar,
  Alnıma kıyamet bırakır…
  Faşizme kafa tutup
  Tam techizat kuşanmanın vaktidir…

  IX
  Sonra boy pos hançer sureti,
  Takmışım peşime azrailimi,
  Sırattan geçer gibi mayın tarlalarını,
  Ve sınırboyları yekpare kapan,
  Munzurdan bir tas su içer gibi,
  Geçmişim tereddütsüz…
  Ve amed yaylasına çıkar bahtımız,
  Destursuz ve hınçla,
  Yeminim alnıma kazılır…
  Ardımsıra kürt dağları, alnımda Güneş,
  Kıyısında kızıl bir karanfil gibi,
  Amed zindanı durur…
  Ve ben;
  Ve ben kürt dağlarında
  Generaliyim kavganın…

  X
  İlk suçumuz Kürt doğmaktır,
  Günümüz gecemiz zulüm,
  Düçarıyız biz buraların,
  Ondandır, Kürt çocukları,
  Büyürken, hep bir gözleri dağlardadır…
  Ve buralarda kirvem,
  Çay demlemek,
  Firari sohbetleri,
  Bir de,
  Bir de ölüm hep zamansızdır…
  Ve de her Kürt annesinin yüreğinde,
  Sahibini yitirmiş bir parça kefen,
  Bir kefensiz yitik,
  Bir de;
  Bir de yüreğinin tenhasında bir mezarlık durur…
  Ve hal böyle iken,
  Ne bir hal soranımız,
  Ne de cümle cihan katında arka çıkanımız…

  XI
  Biz ki ağaca benzeriz,
  Düşüp düşüp dirildiğimiz ondandır,
  Ağacı dik tutan, düştüğü topraktır,
  Onun için en iyi biz biliriz,
  Düştüğümüz yerden kalkmasını,
  Kaç bin yılların nazı
  Toprağı, ırgatı, bereketiyiz…
  Karacadağ, Sason, Garzan,
  Yediverenler açmaya dursun,
  Yalanı olmaz toprağa düşenin
  Tanenin ve karnı burnunda umudun,
  Hey bra,
  Yalanım varsa namert kapanında can vereyim,
  Rahat ol,
  Sabaha hangi tüfek anlatır sahibini,
  Bilinmez…

  XII
  Biz ki Kürdüz, Kürdistaniyiz,
  Yok öyle düşman sofrasında tuz olmak,
  Ne rahatı kaçmasın diye başkasının,
  Akacak kanımız,
  Ne de kürt dağından öte (gavurdağından öte) kazılır mezarımız…
  Biz bu kavganın adabı erkanını,
  Mazlumlardan, Hayrilerden, Kemallerden bilmişiz…
  Sen iyisimi bir çay demle kurban,
  Dilim damağım kurur kalırım,
  Aklıma doktor düşende,
  Baksana dört bir yanı sardı yine
  Eletek öpenler tayfası,
  Öpüp nice ihaneti alnına koyanlar,
  Eksik akıl, demokratik cumhuriyet,
  Derine inmiş kurban derdimiz,
  Ayışığı yalnızlık,
  Kellemiz kucağımıza düşer…
  Ben kürdüm ulan,
  Ben kürdüm duydunuzmu,
  Yok öyle elpençe esas duruş…
  Kürt dağlarına çıkmışım lo,
  Ardımsıra Nemrut, Karacadağ, Garzan,
  Elimde kürdün tüfeği…

  VIII
  Ve on iki yılın ardı,
  On iki kan mevsimi,
  Dağdan dağa,
  Pusudan pusuya hınç ve sabır,
  Ayağına değmemiş taş kalmaz,
  Doktor Sait’in…
  Ne var ki;
  Rotası değişir devrim gemisinin
  Ve yitiktir pusulası,
  Belki de ters yola sokmuşlar devrim kervanını,
  Gittikçe uzar gider, yol yordam,
  Ve hal bu iken,
  Ayrılır yolları yolcularla,
  Tadı tuzu kaçınca kavganın,
  Ben bir tek Kürdistan için yaşar,
  Kürdistan için ölürüm, der,
  Sonrası bir avuç hüzün
  Bir avuç burukluktur gavur elinde…

  XIV
  Budur acınacak halimiz
  Budur işte tepemizden taşan derdimiz,
  Ne güle oynaya kaçıp, sığınmak Avrupalara,
  Ne de devrim gemisini suların ortasında,
  Bırakarak yarım bırakmak kavgayı,
  Hem de,
  Kürt dağlarında iki abisini şehit bırakarak…
  Bizim ki;
  Raylardan çıkmış trenden atlamaktır,
  Ve siz dağılmış raylarda devrim trenini
  Yürütemezsiniz…
  Budur işte hıncımızın zulasındaki sır,
  Notalarını yitirmiş
  Ve birer bıçak gibi ışıyan,
  Kemanımızın kalbine tünemiş
  Şarkılardaki sabır…

  XV
  Ve çok sürmez bu kartal yalnızlığı,
  Bir baştan bir başa cehennem,
  Yanıp tutuşurken Kürdistan,
  Hele de Şengal Ezidxan,
  İtin, kopuğun sofrası olmuş,
  Talanda, zulümde can çekişir,
  En mubahından tecavüz
  En mubahından kıyım, katliam…
  Ve Ezidxan
  Ve Kürdistan kıyımdan kıyıma savrulurken,
  Ve zibidi esrarkeşlerin dörtbir yanı,
  Dizboyu iken tecavüzü,
  Kanat çırpmanın,
  Kürdün namus kavgasında
  Rüzgar olup esmenin zamanıdır…

  XVI
  İlk işi Barzani mezarlık ziyareti,
  Sonra Şengal Ezidxan,
  Sonrası ateş evladı Hezen agiriyi kurmaktı,
  Kürt çocuklarından,
  Hem de Ninnova’nın yerle bir edildiği
  Keyakser’in er meydanında…
  Ardısıra Barzan dağları,
  Elleri Naweran’da,
  Tuzaklanmış mayın toplar…
  Bin bir çeşidini tuzaklamışlar, kahpeliğin
  İt sürüsü, çıyan takımı,
  Ve ben generaliyim bu kavganın,
  Bu kavga ki;
  Cehennemden cehenneme savrulmuş,
  Kürdün namus kavgasıdır…

  XVII
  Dile kolay dile getirmek komutan kavgasını,
  Naweran’da kaç gün, kaç gece, kaç mevsim,
  Işıl ışıl ve hırsla eğilip bükülmeden,
  Yüreği namuslu ve kavi
  Kaç bin yılların hıncıdır bu,
  Bir yanı Şengal Ezidxan
  Bir yanı kürt ovaları…
  Bu düş,
  Bu isyan,
  Bu kavga…
  Talandan talana,
  Zulümden zulüme fermanlı,
  Tecavüzden tecavüze,
  Cehennemden cehenneme tanrılara peşkeş,
  İblis pazarında boynu bükük,
  Savrulup gidenlerin kavgasıdır…
  Kaç bin yılların,
  Umudu,
  Mayası,
  Ve sabrı taş çatlatır…
  Ve her ne kiyamet kopacaksa,
  O gün bugündür,
  Naweran meydanında…

  XVIII
  Ve aylardan cehennem evladı 26 ağustos,
  Yıl 2016 Başika Tızxırab köyü,
  Günlerden ölüm karası,
  Yollar pus içinde, işten bile değil,
  Payına bir parça kefen bile düşmeden,
  Yıkılıp düşmenin,
  Tuzaklanmış mayınlar arasındasın…
  Bir tek kusura,
  Kılın kıpırdamaz olur, kesilir soluğun…
  Ve komutan sait bu,
  Kılı bile kırk yarar yarmasına da,
  Dedim ya, şansın küsmeye gör,
  Yoldaşın biri gelir dalgınlığa,
  O işinin ustası,
  O kavganın piri,
  Generali bile olsa yıkılır toz duman içinde…
  Gün kararır,
  Can kararır amansız,
  Ve ilk defa bir kavgada yeniktir,
  Tam üç gün üç gece dirense de,
  Şu lanet olası Azrail ile olan,
  Kavgasında…
  *MERVAN NASIM

  Yazarın biyografisi:

  1968 de Bingöl'de doğdu. Çukurova tıp fakültesi 3. Sınıfa kadar okudu. 1990 Yılında gerilla olarak dağa çıktı. 10 Yıl gerilla komutanlığı yaptı. 2002 Yılında Almanya'ya geldi. Almanca ve ingilizce öğrendi. Bremen üniversitesinden mezun oldu. Üç adet işyeri kurdu. 2014 Yılında Daiş' e karşı savaşmak için Kurdistan'a gidip peşmergeye eğitim verdi. Bombanın patlamasıyla Naveran bölgesinde yaralandı, Koblenz askeri hastahanesinde yaşamını yitirdi. Kürdistan parlementosu tarafından kendisine General ünvanı verildi

  İlk yorumu siz yapın

  Cevap bırakın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


  *


  18 + 16 =

 • Tüm Yazıları

 • Sevgili Doktor,

  Kasım 23, 2017

 • Bir Megoloman’ın Hezeyanları!

  Kasım 15, 2017

 • Dr. Sait’in diskindeki Savaş Sanatı Dersleri

  Haziran 30, 2017

 • Gen. Dr. Sait’in Diskinden Notlar

  Haziran 14, 2017

 • Hain Bir Kişi Olsa, Şekerle Beslerdik!

  Haziran 11, 2017

 • Sait’imiz Sınırları Tanımıyordu

  Mayıs 19, 2017

 • Dr.Sait

  Nisan 26, 2017

 • HUNERÊ  CENGÊ

  Nisan 25, 2017

 • Dr. Sait’ in Diskinden

  Nisan 14, 2017

 • Hocalarımın Anısına

  Nisan 8, 2017

 • Genaral Sait

  Nisan 3, 2017

 • Bir Generalin Çantasından Çıkanlar 1

  Mart 10, 2017